AKRAN ZORBALIĞI NEDİR

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR 

  Bireyin içinde bulunduğu yaş gruplarının etkinliklerinde bir şeyi yapmak için arkadaşları tarafından zorlanması veya cesaretlendirilmesidir.

  Akran baskısı, genellikle bireyler istekli ya da isteksiz olarak ikna edildiklerinde, benzer değer ve hedefleri kabul ettiklerinde, benzer yaşantıları paylaştıklarında ortaya çıkar.

 

Akran baskısı neden ve nasıl ortaya çıkar?
Akran baskısının diğer değişkenlerle  ilişkisi nedir?

  Akran baskısına boyun eğme ve uyma gencin yaşamını ve gelecekteki davranışlarını olumsuz etkilemektedir.

  Bazen akran gruplarının etkileri okul yaşantısı için belirleyici bir faktör olabilmektedir. Gençler çoğu zaman akran grubunun içinde bir kimlik ve statü kazanabilmek için akran grubuna boyun eğdiğinde akran baskısına direnç göstermesi zor olabilir. Bu durumda okullarda gençler öğretmen otoritesine baş kaldırmak, grup kurallarına uymak, okulu asmak gibi davranışlarda bulunabilir.

  Ergenlik döneminde akran baskısına boyun eğme ile beraber genç uzun ve kısa dönemde psikolojik sağlığını ve sosyal yaşamını etkileyecek farklı riskli davranışlarda bulunabilmektedir ve bu davranışlar ilk ergenlik döneminde son ergenlik dönemine göre daha sık yaşanmaktadır.

  Akran baskısı, çoğu zaman dolaylı olarak yaşanır. Akran gruplarında yaşanan özellikle dolaylı baskı sonucunda bazı ergenler risk alma davranışı ve suç kabul edilen davranışlar gösterebilir

  Akran baskısına boyun eğme ile beraber gençlerde daha farklı risk alma davranışları görülebilir. Bu risk alma davranışları:

      -sigara içme,

      -alkol ve madde kullanımı,

      -okuldan kaçma, okula devamsızlık,

      -ders dışı aktivitelere daha az zaman ayırma,

      -akademik performans düşüklüğü,

      -hırsızlık, mağazadan mal çalma,

            -çetelere katılma şeklinde ortaya çıkabilir.

  Akran baskısına uğrama düzeyi ile cinsiyet arasındaki ilişkiye bakıldığında kızların akran baskısından daha az etkilendiği ve olumlu akran baskısı yaşadıkları yönünde iken erkeklerin daha fazla akran baskısı yaşadıkları, antisosyal arkadaş baskısına daha az direnebildikleri ve buna bağlı olarak daha riskli davranışlarda bulundukları yönündedir.

  Akran baskısına uğrama düzeyi yüksek olan gençlerin özsaygı düzeylerinin de düşük olduğu görülmüştür.

 

Okul Temelli Önleme Çalışmaları

  Okullarda akran baskısı ile baş etmede öğretmenlere, yöneticilere ve psikolojik danışmanlara önemli roller düşmektedir. Akran baskısı, zorbalık, şiddet ile ilgili olarak ile okullarda üç düzeyi olan temel önleyici rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Temel önleme çalışması anlamında etkili davranmayı öğretecek becerilere odaklanılabilir.

  Etkili davranmayı içeren beceriler arasında öğrencilerin kendini ortaya koyma becerileri yer alabilir. Öğrencilerin sözel olan ve sözel olmayan kendini ortaya koyma becerilerini öğrenmeleri akran baskısıyla baş edebilmelerine yardımcı olacaktır.

 

 

Sözel olarak kendini ortaya koyma becerileri

1.Reddetme becerileri:Reddetme becerilerinde amaç bireyin yapmak istemediği bir durum ile ilgili olarak bir isteği ve bir ricayı nasıl kabul etmeyeceğini öğretmektir.

“Hayır” demek:

1.basamak: Öğrencinin konumunu belirlemesi. Yapılan bir ricaya karşı öğrencinin cevabını belirlemesi önemlidir.

2.basamak: Öğrencinin niçin hayır dediğinin nedenini belirtmesi önemlidir.

2.Ricada bulunmak ve hakkını aramak:

1. basamak: Öğrencinin değişmesi gereken durumu veya sorunu belirleyerek konu ile ilgili düşüncesini belirtmesi .

2. basamak: Öğrencilerin sorunu düzeltmek veya değiştirmek için ricada bulunmasını belirtmesi.

 

 

 

Sözel olmayan kendini ortaya koyma becerileri

  Ses tonu:Kişinin sesi ne alçak ne de yüksek bir ses tonuyla olmalıdır. Orta şiddet bir ses tonu ile kibar ve otoriter bir şeklide konuşun.

  Konuşmanın hızı ve akışı:Düzgün, açık ve diğer kişilerin rahat olarak anlayacağı bir şekilde konuşun.

  Göz kontağı:Konuştuğunuz kişinin doğrudan gözlerinin içine bakarak konuşun.

  Yüz ifadesi:Konuştuğunuz konuya önem veren ciddi bir yüz ifadesi yanında diğer kişilere güven veren kibarlığınızı ve sakinliğinizi koruyun.

  Vücut pozisyonu:Konuştuğunuz kişiye doğru yüz yüze bakacak şekilde dönün ve vücudunuzun dik olmasına özen gösterin.

   Uzaklık:Kişilerle konuşurken uygun bir uzaklıkta durunuz. 1 metrelik uzaklık uygun bir uzaklık sayılabilir.

 

      Okullarda temel önleme çalışmasının başında yer alan etkili davranmayı öğretecek becerilerin yanı sıra, ikinci düzeyde risk içeren gruplara odaklaşma önemlidir.

Bu gruplara çatışma çözme, akran arabuluculuğu, sosyal problem çözme ve akran yüzleşmesi eğitimleri verilebilir.

            Üçüncü düzeydeki önleme çalışmalarında dışa yönelik, ciddi, açık, kızgınlık,          saldırganlık davranışları gösteren hedef öğrencilere saldırganlık yerine konabilecek davranışların neler olacağına dair eğitim ve öfke ile başa çıkma eğitimleri verilebilir.

 

 

 

                                                                 

Yorumlar

Yorum Bırakın