Asperger Sendromu ve Yüksek Fonksiyonlu Otizmin Tanısal Ayırımı (Özgür YORBIK, Hakan ERMAN, Teoman SÖHMEN)

Asperger Sendromu ve Yüksek Fonksiyonlu Otizmin Tanısal Ayırımı

 

Özgür YORBIK*, Hakan ERMAN**, Teoman SÖHMEN***

 

* Uz. Dr., *** Prof. Dr., GATA Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Uz. Dr., İmge Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Danışma Merkezi, ANKARA

KLİNİK PSİKİYATRİ 2000;3:102-110

 

ÖZET

 

Bu yazıda yüksek fonksiyonlu otistik bozukluk ile Asperger sendromunun bugünkü tanı ölçütleri ile birbirinden ayrılmasının tartışılması amaçlanmıştır. Otistik bozukluk ile Asperger sendromunu ayırıcı tanı yönünden ele alan yazın gözden geçirildi. Toplumsal etkileşimde nitel bozulma; davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntüler her iki bozukluğun da belirtisidir. DSM-IV ve ICD-10'a göre Asperger sendromu ile otizm arasındaki en önemli fark, Asperger sendromunda klinik olarak önemli dil veya bilişsel gelişmede gecikmenin olmamasıdır. Bazı yazarlar Asperger sendromunda motor işlevlerin belirgin olarak daha geç kazanılmasının, beceriksizliğin ve özel ilgilerin ayırıcı tanıda yardımcı olabileceğini vurgulamaktadır. Asperger sendromu ve yüksek fonksiyonlu otizmin farklı iki kavram olup olmadıkları açık değildir. Bu bozuklukların arasındaki farklılıkları ve birlikte olan özellikleri sistematik bir biçimde değerlendiren çok az çalışma vardır. Yazında Asperger sendromu ve yüksek fonksiyonlu otistik bozukluğun ayırıcı tanısının yapılmasında güçlük çekildiği bildirilmektedir. Bu nedenle daha güvenilir tanı ölçütlerine ihtiyaç vardır.

Anahtar Sözcükler: Asperger sendromu, yüksek fonksiyonlu otizm, tanı.

 

 

MAKALENİN TAMAMINI İNCELEMEK  İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ UYGULAMAYA TIKLAYINIZ

 

Yorumlar

Yorum Bırakın