OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU RİSKİ TAŞIYAN BEBEKLERE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR (Dr. Helen Tager-Flusberg)

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU RİSKİ TAŞIYAN BEBEKLERE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR

(Dr. Helen Tager-Flusberg)

 

 

 

Dr. Helen Tager-Flusberg

Boston Üniversitesi

ABD

Helen Tager-Flusberg Londra Koleji Üniversitesi’nden psikoloji alanında lisans derecesini ve Harvard Üniversitesi’nden aynı alanda doktora derecesini almıştır. 1978-2001 yılları arasında Massachusetts Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünde, 1996-2001 yılları arasında aynı üniversitede, Eunice Kennedy Shriver Merkezi’nde, Kıdemli Bilim İnsanı olarak görev yapmıştır. 2001 yılından beri Boston Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Başlangıçta Tıp Fakültesi’nde Anatomy, Nörobiyloloji ve Çocuk Hastalıkları Bölümü’nde görev yapmıştır. Ardından Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. 2009-2012 yıllarında ise, aynı üniversitede Gelişim Bilimleri Programını yürütmüştür. Dr. Tager-Flusberg Boston Üniversitesi’nde Otizm Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi Müdürü’dür. Dr. Tager-Flusberg 35 yılı aşkın bir süredir otizm ve diğer nörogelişimsel bozukluklarla (örn., Williams Sendromu, Down Sendromu, Preder-Willi Sendromu, 16p ve Özgül Dil Bozuklukları) araştırmalar yürütmekte, bu gruplarda dilde ve sosyal bilişte görülen gelişimsel değişiklikleri davranışsal ve beyin görüntüleme tekniklerini kullanarak incelemektedir. Araştırmaları Ulusal Sağlık Enstitüsü, Autism Speaks, Simons Vakfı, Otizm Konsorsiyumu, March of Dimes ve Nancy Lurie Marks Aile Vakfı gibi özel kuruluşlarca desteklenmektedir. Dr. Tager-Flusberg 1997-2009 yılları arasında Ulusal Sağlık Enstitüsü’nce desteklenen Boston Üniversitesi Otizmde İşbirlikçi Programlar Merkezi’nde, Otizm İleri Araştırmalar ve Uygulamalar Çalışmalarında lider araştırmacı rolüyle yürütücülük görevini yapmıştır. 2012-2017 yılları için de Otizm Mükemmeliyet Merkezi’nde  yürütücülük görevini yapmak üzere görevlendirilmiştir. Alanında çeşitli kitaplarda editörlük yapmış, 180’den fazla makele ve kitap bölümü hazırlamıştır.  Dr. Tager-Flusberg Uluslararası Otizm Araştırmaları Birliği’nin başkanlığını yapmış, pek çok derginin editörler kurulunda görev yapmıştır. Halihazırda Journal of Neurodevelopmental Disorders dergisinin Yardımcı Editörü’dür. Araştırmalarını pek çok mesleki konferansta, aile gruplarına ve eğitim enstitülerinde sunmaktadır.

 

14-16 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Her Yönüyle Otizm: Araştırmadan Uygulamaya’ temalı ULOK 2014 Sunusu (Uluslararası Otizm Konferansı'na Katılamayanlar İçin)

Kaynak-Download Adresi: http://www.inca2014.com

 

SUNUNUN TAMAMINI İNCELEMEK  İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ UYGULAMAYA TIKLAYINIZ

 

 

Yorumlar

Yorum Bırakın