Otizm Spektrum Bozukluğu’nda Erken Müdahale. (Dr. Svein Eikeseth - Oslo ve Akershus Üniversitesi, Norveç)

Otizm Spektrum Bozukluğu’nda Erken Müdahale.

(Dr. Svein Eikeseth-Oslo ve Akershus Üniversitesi,Norveç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

Dr. Eikeseth Norveç’te Oslo ve Akershus Üniversitesi’nde davranış bilimleri bölümünde psikoloji bölümü öğretim üyesidir. Ayrıca, İngiltere’de Genç Otizm Projesi’nin uygulama ve araştırma müdürü ve İsveç Stokholm’de Banyan Merkezi müdürüdür. Dr. Eikeseth 1991 yılında Dr. Donald M. Baer’in danışmanlığında Kansas Üniversitesi’nde gelişim ve çocuk psikolojisi alanında doktora derecesini almıştır. Aynı zamanda Dr. Eikeseth, Dr. O. Ivar Lovaas’ın danışmanlığında UCLA Çocuklara Davranışsal Müdahale Kliniği’nde doktora öncesi ve sonrası araştırma çalışmalarını yürütmüştür. Norveç’e döndüğünde Oslo Üniversitesi’nde klinik eğitimi almış ve klinik psikolog sertifikası almıştır. Otizm, gelişimsel yetersizlikler ve uygulamalı davranış analizi konularında araştırma makaleleri ve kitaplar yayımlamıştır.

 

Sunu Başlığı: Otizm spektrum bozukluğunda erken müdahale: Tarihçe, müdahale yaklaşımları ve seçim kararları


Özet: 1960’lardan başlayarak günümüze kadar OSB’li çocuklara yönelik çeşitli eğitsel müdahale programları geliştirilmiştir. Yaptığımız derleme çalışması sonucunda kapsamlı olarak nitelendirilebilecek özellikte; yani OSB’li çocukların sergilediği temel davranışsal aşırılıklara ve yetersizliklere yönelik olan yedi farklı müdahale belirlenmiştir: (1) TEACCH, (2) Duyu Bütünlemesi Terapisi (SIT), (3) Floortime, (4) Erken ve Yoğun Davranışsal Müdahale (EIBI), (5) Temel Tepki Öğretimi (PRT), (6) İlişki Geliştirme Müdahale Programı (RDI) ve (7) Denver Erken Başlama Modeli (ESDM). Alanyazın taraması çalışması, bu müdahalelerin etkililiklerini değerlendiren çıktı araştırması eksikliğini ortaya koymuştur. Ayrıca, yapılan çıktı araştırmalarına ilişkin olarak bilimsel nitelik açısından önemli farklılıklar olduğu görülmektedir ve uygulamanın etkilerini ele alırken bilimsel niteliğin de dikkate alınması gerekmektedir. Alanyazın taraması sonuçları, Erken ve Yoğun Davranışsal Müdahalenin (EIBI) OSB’li çocuklara yönelik müdahaleler içinde şu ana kadarki en çok araştırılmış ve en iyi raporlaştırılmış olan müdahale olduğunu göstermektedir. Çok sayıda araştırma, hem zihinsel ve uyumsal işlevlere ilişkin standart puanlarda önemli artışlara, hem de otistik belirtilerde ve problem davranışlarda azalmalara yol açtığını ortaya koymuştur. Bir diğer yakın tarihli kapsamlı müdahale olan Denver Erken Başlama Modeli (ESDM) de çok umut verici görünmektedir. Ancak, şu ana değin, ESDM’i değerlendiren yalnızca bir çıktı araştırması yayımlanmıştır. Dolayısıyla, bugün için, EIBI OSB’li çocuklara yönelik olarak bilimsel dayanaklı kabul edilebilecek tek kapsamlı eğitsel müdahaledir.

 

14-16 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Her Yönüyle Otizm: Araştırmadan Uygulamaya’ temalı ULOK 2014 Sunusu (Uluslararası Otizm Konferansı'na Katılamayanlar İçin)

Kaynak-Download Adresi: http://www.inca2014.com

SUNUNUN TAMAMINI İNCELEMEK  İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ UYGULAMAYA TIKLAYINIZ

 

 

Yorumlar

Yorum Bırakın