Otizm Spektrum Bozuklukları (Prof. Dr.Nahit Motavalli Mukaddes-İstanbul Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Enstitüsü)

Otizm Spektrum Bozuklukları

Prof. Dr.Nahit Motavalli Mukaddes İstanbul Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Enstitüsü

 

Özgeçmiş

Dr. Nahit Motavalli Mukaddes, çocuk, ergen ve yetişkin psikiyatristidir. 1994-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Bu fakültede ders okutmak, araştırma yapmak ve yönetsel görevlerde bulunmak gibi pek çok görev üstlenmiştir. Halihazırda İstanbul Çocuk ve Ergen Psikiyatri Enstitüsü’nde akademik ve klinik çalışmalarını yürütmektedir. Temel araştırma ve uygulama ilgi alanları dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve otizm spektrum bozukluğudur. Ulusal ve uluslararası dergilerde yaklaşık 100 adet makalesi vardır. Sağaltım ve yönetim programlarında kapsamlı ve psikofarmakoloji ve psikoterapi-psikoeğitimin her ikisini de kapsayan eklektik bir program uygulamaktadır. Dolayısıyla, psikolog, eğitimci ve dil ve konuşma terapisti gibi farklı alan uzmanlarıyla yakın işbirliği içindedir.

Sunu Başlığı: Otizm Spektrum Bozuklukları

Özet: Otizm spektrum bozuklukları (OSB) çocukluk çağı nörogelişimsel bozuklukları içinde yer alan bir klinik tanı grubudur. Belirtileri erken çocukluk çağında başlamakta olup, (a) sosyal–iletişimsel alanda belirgin yetersizlikler ve (b) sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları ile seyreden bir bozukluktur (APA, 2013). OSB terimi uzun yıllardan beri bu alanda çalışan uzmanlar tarafından otizm, atipik otizm ve asperger bozukluğunu içeren bir kategori olarak kullanılmakta idi. Ancak resmi sınıflama sistemlerinde bu terimin yer alması Mayıs 2013’te Amerika Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan DSM-V’ten sonra oldu. Böylece bu tarihten itibaren resmi sınıflama sistemlerinde atipik otizm ve asperger tanımı da ayrı alt kategoriler olarak kullanılmamaya başlandı. Son yıllarda yapılan epidemiyoloijk çalışmalarda OSB’nin prevalansının  %2,6’ya kadar yükseldiği bildirilmektedir. OSB’nin etyopatogenezinde genetik ve epigenetik faktörlerin rolü olabileceği vurgulanmaktadır. Sıklıkla yaşam boyu süren bu durum ile ilgili son yıllarda tedaviye yanıta dair umut vaat edici sonuçlar ve hatta belli grupların spektrum dışına çıkmasından söz edilmektedir. Uygulanan tedaviler içinde en çok eğitsel yaklaşım içinde yer alan uygulamalı davranış analizi ile ilgili yayımlanmış veri söz konusudur. OSB’ye sıklıkla çeşitli psikiyatrik ve tıbbı bozukluklar eşlik etmektedir. Bu sunumda konuşmacı genel bilgiler ve son gelişmeleri OSB’ye dair sunduktan sonra, kısaca OSB’de psikiyatrik yaklaşımdan söz edecektir.

 

14-16 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Her Yönüyle Otizm: Araştırmadan Uygulamaya’ temalı ULOK 2014 Sunusu (Uluslararası Otizm Konferansı'na Katılamayanlar İçin)

Kaynak-Download Adresi: http://www.inca2014.com

 

SUNUNUN TAMAMINI İNCELEMEK  İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ UYGULAMAYA TIKLAYINIZ

 

 

 

Yorumlar

Yorum Bırakın