Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve M.R.da Risperidonun Eğitim Ortamındaki Davranışlar Üzerine Etkileri

Yaygın Gelişlimsel Bozukluk ve M.R.'da Risperidonun Eğitim Ortamındaki Davranışlar Üzerine Etkileri

 

Ayşe Rodopman Arman1, Yankı Yazgan2, Meral Berkem2

 

1Yrd. Doç. Dr., 2Profesör Dr., Marmara Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2003;13:174-178

 

ÖZET

"Yaygın gelişimsel bozukluk ve mental retardasyonda risperidonun eğitim ortamındaki davranışlar üzerine etkileri"

 

Amaç: Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB) ve mental retardasyon (MR) tanısı alan çocukların psikiyatrik tedavisinde aşırı sinirlilik, saldırganlık, şiddet ve kurallara uymama gibi özgül olmayan belirtilerin düzelmesi yanında olguların sosyal uyumunu düzeltme ve özel eğitim alabilir hale gelebilmeleri için nöroleptikleri kullanmak gerekebilir. Bu çalışmada amaç, DSM-IV tanı ölçütlerine göre YGB ve MR tanısı konan 8 çocukta atipik nöroleptiklerden risperidonun eğitim ortamındaki olumsuz davranışlar üzerine olan etkilerini araştırmaktır. Yöntem: Yaşları 7-17 arasında olan 8 olgunun değerlendirmesi ve takibinde Öğretmen Bilgi Formu, Conner’s Dikkat Eksikliği Aşırı Hareketlilik Öğretmen Değerlendirme Formu (Conner’s) ile Genel Klinik izlenim Ölçeği (GKİ) kullanıldı. Olgulardan ikisine birincil tanı olarak otistik bozukluk, diğer ikisine Asperger bozukluğu, kalan dördüne de mental retardasyon tanısı kondu. Risperidonun günlük kullanım dozu 1-4 mg olarak belirlendi. Tedaviye başladıktan 8 hafta sonra çalışmanın başında yapılan değerlendirmeleri tekrarlandı.

 

Bulgular: Tedavinin başlamasından 8 hafta sonraki takipte Öğretmen Bilgi Formu’nda sakinleşme, verilen komutlara uymada artma, dinleyebilme ve sosyal ilişkide göreceli düzelmelerin olduğu gözlendi. Conner’s ve GKİ ölçek değerlerindeki istatistiksel açıdan anlamlı değişiklikler bu gözlemleri destekler nitelikteydi. (Conner’s için p=0.03; GKİ için p= 0.007)

 

Tartışma: Dikkati yoğunlaştırma sorunları ve artmış hareketlilik belirtilerindeki olumlu değişimlerle ile birlikte eğitim becerilerinin artması ve daha az yan etki nedeniyle atipik nöroleptiklerden risperidon bu hasta grubundaki davranış sorunlarında kullanılabilecek farmakolojik seçeneklerden biri olabilir.

 

Anahtar sözcükler: yaygın gelişimsel bozukluk, mental retardasyon, risperidon, çocuk, ergen, özel eğitim

 

MAKALENİN TAMAMINI İNCELEMEK  İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ UYGULAMAYA TIKLAYINIZ

 

Yorumlar

Yorum Bırakın