Uğur KAYA ÖZGEÇMİŞ

Özel Eğitim Uzmanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı, Aile Danışmanı, UDA/ABA Danışmanı, Oyun Terapisti, Montesorri Eğitmeni, Doktorant, Yazar 

 

1998 yılında Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden mezun olmuştur.  2003 Yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır. Aynı bölümde Doktora eğitimine devam etmiş ancak 2005 yılında disiplinler arası çalışma amacıyla Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde Lisanüstü eğitimine devam etmeye karar vermiştir. 2008 yılında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde Yüksek Lisans Tamamlama çalışmasından sonra aynı bölümde Doktora Eğitimine başlamıştır. Halen Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde Doktora Eğitimini Tez Aşamasında sürdürmektedir. 2008-2010 Yılları arasında aynı bölümde lisans düzeyinde dersler okutmuştur.

İŞ TECRÜBESİ :

1995 – 2010 yılları arasında Ankara Özel Bilim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Eğitimcilik, Kurucu Müdürlük, Eğitim Koordinatörlüğü yapmıştır. 2010 yılından bu yana çalışmalarını Antalya’da sürdürmektedir. 23 yıldır alan çalışmalarını hem akademik alanda hem de uygulama alanında 4Bin'in üzerinde çocukla toplamda 40Bin’in üzerinde bireysel ders ile sürdürmüştür. 

ÇALIŞMA ALANLARI;

Dil-Konuşma Bozuklukları,

Otizm/Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Özel Öğrenme Güçlükleri,

Okuma- Yazma, Matematik Öğretimi,

Davranış Problemleri,

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite,

Disleksi/Diskalkuli,Disgrafi

Bilişsel problemler,

Kaynaştırma Eğitimi,

Oyun Terapisi,

Montessori Eğitimi,

Zihinsel Yetersizlik,

Down Sendromu.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:

 • İlköğretim Okulu Yöneticilerinin, Sınıf Öğretmenlerinin Ve Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırma İle İlgili Bilgi, Tutum Ve Uygulamalarının İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi)
 • Antalya İlinde Rehberlik Araştırma Merkezleri Tarafından Eğitsel Değerlendirmesi Yapılan Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Eğitim Planlarında Yer Alan Eğitim Performansı Ve Önerilen Amaçların Tekrar Değerlendirilmesi.  (Kongrede Sunulmuş Araştırma )
 • 6 Aydan Daha Kısa ve 3 Yıldan Daha Uzun Süredir Çocukları Özel Eğitim Hizmeti Alan Annelerin Davranış Yönetme Konusundaki Becerilerinin Değerlendirilmesi (Kongrede Sunulmuş Araştırma )
 • 3-6 Yaş Arası Otizmden Etkilenmiş Çocuklara Bir Sıra İzleyen Olayları Sırasıyla Anlatma Becerilerinin Kazandırılmasında Doğal Dil Öğretimi Tekniği İle Sunulan Bireyselleştirilmiş Öğretim Materyalinin Etkililiği (Kongrede Sunulmuş Araştırma )
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Annelerin Kaygı Düzeylerinin Azaltılmasında Terapötik Kartlarla Yapılan Grup Çalışmalarının Etkililiği
 • Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Tanılanmasında Tanı Ölçütlerinin Tarihsel Gelişim Ve Değişimi. ( 1907 Yılı Tanı Ölçütleri İle 2013 Yılı DSM-5 Tanı Ölçütlerinin Karşılaştırılması ) (Kongrede Sunulmuş Araştırma,Ankara,2015)
 • Yetersizlikten Etkilenmiş Bireylerin Kaynaştırma Uygulamalarında Yaşadıkları Problemler ve Çözüm Önerileri, Antalya İlinde Yaşanılan Bir Olgu Sunumu (Antalya 2014)
 • Erken Çocukluk Döneminde Karşılaşılan Dil-Konuşma Bozukluklarında Olay Kartları İle Yapılan Doğrudan Dil Öğretiminin Etkililiği. (Antalya2014)
 • Otizmden Etkilenmiş Bireylerde İletişim Problemleri İçin Yapılması Gerekenler (Antalya2013)
 • Kaynaştırma Uygulaması ve Yaşanılan Sorunlar. (Öğretmen Dergisi Temmuz/2016)
 • Antalya İlinde Görev Yapan Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Yaşadıkları Sınıf İçi Davranış Problemlerinin Çözümünde, Davranış Yönetme Becerilerinin ve Destek Aldıkları Okul Dışı Sistemlerin Etkililiğinin Değerlendirilmesi (Kongrede Sunulmuş Araştırma)
 • Okuma Yazma, Okuduğunu Anlama Problemlerinin Çözümünde Bilişssel Öğretim Stratejisine Dayalı Çözümler. (Araştırma)
 • Matematik Öğrenme Sorunlarına Bilimsel Yaklaşımlar ve Öğretimsel Çözümler (Araştırma)
 • Eğitsel Değerlendirmenin Biyofiziksel Değerlendirme İle Kıyaslanması. (Araştırma)
 • Otizmden Etkilenmiş Bireyler ve Aileleri İçin Dil Konuşma Öğretim Materyali. (Yazım Aşaması Devam Ediyor)
 • Standartlaştırılmış Bağıl Ölçekler ile Ölçüt Bağımlı Ölçü Araçlarının Öğretimsel Faydalılık Açısından Değerlendirilmesi (Araştırma)

KİTAP: 

 • Çocuklara Engel Yok Projesi Politika Önerileri ve Sonuç Raporu Kitabı (Antalya İlinde Yaşayan Görme Engelli ve Bedensel Engelli Bireylerin Sosyo-Kültürel Yaşamları Araştırması) Kitap,120syf., Öcal Ofset, Antalya 2015 
 • Engelsiz Erişilebilir Antalya İçin Tek Yürek Ortak Hizmet Çalıştayı Sonuç Rapor Kitabı (ANTALYA, 2015) Antalya Büyükşehir Belediyesi
 • Beyaz Tavşanlar Ülkesinde Renkli Tavşan Olmak. (KİTAP-Büyükler İçin FABL- Yazım Aşaması Devam Ediyor)
 • Yetersizlikten Etkilenmiş Bireyler İçin Matematik Öğretim Stratejileri. (Kitap-Yazım Aşaması Devam Ediyor)

KONGRE SEMİNER:

 • Ulusal Özel Eğitim Kongreleri ( 1995-2016 )
 • Zorlananlar İçin Cinsel Eğitim ( Avrupa Birliği Projesi 2008 )
 • Gobdö2-TV Test Eğitimi ( Antalya 2012 )
 • Psikolojik Testler Eğitimi (İstanbul 2013)
 • ESPCT onaylı Affiliated With The International School Psychology Association (ISPA) tarafından tanınan ve “European School Psychology Centre For Training (ESPCT)” tarafından  gerçekleştirilen “Terapotik Kartlar Eğitimi” (İstanbul 2014)  
 • Uluslar arası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (Internatıonal Congress On Early Chıldhood Interventıon,(Icecı 2014)
 • Oyun Terapisi Eğitimi (Antalya 2014 )
 • Okuma ve Yazma Güçlükleri, Doç. Dr. Berrin BAYDIK (Antalya 2014)
 • PCDI. Prof.Dr. Binyamin BİRKAN (Antalya 2014)
 • UNICEF Erken Çocukluk Re-habilitasyonu Çalıştayı (Ankara 2014)
 • “Erken Müdahale" temalı "III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi" (Hacettepe/Ankara 2015)
 • ''Engelsiz Erişilebilir Antalya İçin Tek Yürek Ortak Hizmet Çalıştayı'' Hazırlama Komisyonu Üyesi, Grup Moderatörü, Rapor Editörü (Antalya/2015)
 • 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (Internatıonal Congress On Early Chıldhood Interventıon,(Icecı 2018 - Antalya)

UYGULAMA SERTİFİKASINA SAHİP OLDUĞU TESTLER/PROGRAMLAR:

 1. Stanford Binet Zeka Testi
 2. Bender-Gestalt Testi (Çocuklar İçin Uygulama)
 3. Koppıtz İnsan Çizim Testi
 4. OKHT (Okula Hazırlık Değerlendirme Testi)
 5. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 6. CAT ( Çocuklarda Tematik Algı Testi)
 7. Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi
 8. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 9. Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 10. Gesell
 11. Geçda
 12. GOBDÖ-2-TV (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği – 2 – Türkçe Versiyonu)
 13. U-ODKL (Uyarlanmış Otizm Davranış Kontrol Listesi)
 14. SEDA (Sosyal Etkileşim Değerlendirme Aracı)
 15. VODA (Vocal Davranış Değerlendirme Aracı)
 16. EDA (Eğitsel Değerlendirme Aracı)
 17. ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı
 18. EBEVEYN (YETİŞKİN) DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (EDDÖ) 
 19. ÇOCUK DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (ÇDDÖ)
 20. SOBAT ( SESLİ OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA TESTİ – II) Uygulayıcısı
 21. Çocuk Resimleri ve PsikoPedagojik Açıdan Değerlendirilmesi
 22. Ortak Dikkat Temelli Sosyal İletişim Programı - ODSİ Eğitmeni
 23. Zihin Kuramı Öğretimi Programı Eğitmeni
 24. Montessori Eğitmeni
 25. Riccon Enstitiüsü (İsviçre) Aile Danışmanlığı Eğitimi

HAZIRLAYIP SUNDUĞU SEMİNERLER;

 • ‘ Evde Etkili Davranış Kontrolü’,
 • ‘ Evde Etkili Kavram ve Beceri Öğretimi ‘,
 • ‘ Otizm ve Biz’
 • Dil-Konuşma Problemleri ve Sağaltımı

İsimli Aile Eğitim Seminerlerini

 • ‘ Sınıfta Etkili Davranış Kontrolü’
 • ‘ Sınıfta Etkili Kavram ve Beceri Öğretimi ‘
 • ‘ Okuma – Yazma Problemleri ve Çözüm Önerileri ‘
 • ‘ Matematik Öğrenme Problemleri ve Çözüm Önerileri’
 • ' Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite '
 • Dil Konuşma Problemleri ve Doğal Ortamlarda Sağaltımı

İsimli Öğretmen Eğitim Seminerlerini Ankara ve Antalya ‘da toplam 147 okulda sunmuştur.

DANIŞMANLIK ;

Ankara da değişik Özel Kolej ve İlkokullarda ‘Eğitim Danışmanlığı’ yapmıştır. Halen Antalya'da değişik Özel okul ve Kolejlerde;

 • Sınıf içi davranış problemlerinin çözümleri,
 • Öğrenme problemleri ve çözümleri,
 • Öğrencilere Bilişsel Strateji Öğretimi

alanlarında Eğitim Danışmanlığını sürdürmektedir.

 • Yerel ANTALYA GAZETESİ’nde ‘ENGELSİZ ANTALYA’ köşesinde 4 yıl köşe yazarlığı yapmıştır.
 • Halen Yerel ANTALYA KÖRFEZ GAZETESİ’nde ‘ENGELSİZ ANTALYA’ köşesinde yazılarına devam etmektedir.
 • ZİÇEV ANTALYA ŞUBESİ Otizm Araştırma ve Uygulama Birimi Kuruculuğu ve Mentörlüğünü yapmıştır.
 • Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi Divan Kurulu Üyesidir.
 • 2013 - 2017 yılları arasında ÖZDER Özel Eğitimciler Derneği Antalya Şubesi Kuruculuğunu ve Başkanlığını Yürütmüştür.
 • Zeynep adında bir kız çocuğu vardır.

 

Videolarımız

 

 

 

 

 

  

  

 

Konuk Olduğumuz TV Programları  

 

TRT RADYO 1 GECENİN İÇİNDEN PROGRAMI 7 NİSAN 2018